Installation av omrörare

Vid installation av omrörare är det av största vikt att ett stabilt och robust fundament för omröraren finns tillgängligt. På grund av den långa, frihängande omröraraxeln är toleransen i horisontalled endast 1 mm/1 000 mm. De krafter som genereras av omröraren framgår av den tekniska informationen i ArkMix-offerten. ArkMix kan utföra nödvändiga beräkningar och konstruera ett fundament för omröraren.
Vid behov kan ArkMix tillhandahålla baffelplåtar för montering inuti cisternen, ansvara för installationsarbetet och leverera komponenter såsom lejdare, trappor, serviceplattformar och ledstänger.

Installation och igångsättning som utförs av ArkMix personal säkerställer en trygg och säker installation. ArkMix kan antingen ansvara för installation av omröraren eller skicka en medarbetare till er anläggning som övervakar installationen.