Installation

Installation och igångsättning av ArkMix personal säkerställer en trygg och säker installation. ArkMix kan antingen ansvara för installation av omröraren eller skicka en medarbetare till er anläggning som övervakar installationen.

Redo att serva dig

Vårt företag erbjuder grundläggande tjänster avseende omrörare för processindustrin. ArkMix kunnande och erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1946, och vi är alltid redo att stå till tjänst.

Kontakta oss

Kontakta oss så tar vi fram den bästa lösningen för er verksamhet.

Sätter nya standarder

Många kommuner, jordbruks- och industrianläggningar har förstått vikten av att minska utsläppen av växthusgaser genom att införa slamrötning. Även om det inte är genomförbart överallt eller i alla sammanhang är användning av avloppsslam för elproduktion och produktion av näringsrik jordförbättring något som noga bör övervägas.

En stor utmaning för kommunerna är hanteringen av avloppsslam. Många kommuner använder idag system för biogasproduktion, till exempel slamrötning, för att förbättra ekonomin, hantera avloppsvattnet bättre, generera lokal elkraft etc., vilket totalt sett bidrar till en bättre miljö.

Slamrötningssystemens miljöfördelar är betydligt större än de som uppnås med konventionella vätske- och slamhanteringssystem med förvaringscisterner, dammar etc. Experter är ense om att de primära fördelarna med slamrötning är mindre lukt, effektivare jordförbättring och mindre utsläpp av växthusgaser. I processen tillvaratas dessutom metan och koldioxid, d.v.s. biogas, som kan säljas som bränsle till bilar och generera elektricitet eller värme.

Ofta är det miljöfördelar snarare än potentiell produktion av el och värme som motiverar kommuner att satsa på rötslamsteknik.

ArkMix ambition är att vara en av de främsta aktörerna i arbetet för en hållbar miljö.

Marknadspolicy

ArkMix tillämpar en marknadspolicy som innebär att kunden får en synnerligen effektiv processlösning och en maximalt tillförlitlig utrustning som kan levereras vart som helst i världen enligt en överenskommen tidsplan. ArkMix personal är framstående när det gäller såväl produkternas låga driftkostnader som en tillmötesgående eftermarknads- och supportorganisation.

Underhåll och reparation

ArkMix processomrörare är branschens mest underhållsvänliga, kostnadseffektiva och hållbara. ArkMix står till tjänst med tillförlitliga reparationstjänster och använder enbart certifierade tekniker och godkända reservdelar såsom växelmotor, impellrar, axlar, lager och portabla enheter. Vi kan utföra service antingen på plats hos kunden eller på en av våra verkstäder. ArkMix lämnar alltid full garanti på alla arbeten.

Om oss

40 års erfarenhet

ArkMix AB är experter på omrörare inom många olika branscher och har stor erfarenhet av dimensionering och lämpliga typer av omrörare.

Med ArkMix erfarna experter med mer än 35 års erfarenhet av omrörare sätter företaget en helt ny standard i branschen. Våra experter har mycket omfattande erfarenhet, från allra minsta laboratorieomrörare till 22 ton tunga omrörare för järnmalmsslam, impellrar från 100 mm upp till 6 000 mm diameter, axlar från 14 mm upp till 500 mm diameter och upp till 25 meter långa frihängande axlar utan bottenstödlager för volymer upp till 50 000 m3.

Vi har en nära kommunikation med våra kunder och utformar tillsammans med kunden en optimal lösning avseende både funktion och ekonomi. Detta gör ArkMix till en av marknadens mest kvalificerade leverantörer, och säkerställer lägsta möjliga livslängdskostnader och största trygghet. ArkMix har utvecklat en egen beräkningsmetod för konstruktion av den mest optimala och effektiva omröraren för den aktuella arbetsuppgiften inom många olika områden.

ArkMix moduluppbyggda omrörarkonstruktion säkerställer flexibla lösningar inom många olika områden samt korta leveranstider. Vi kan även skräddarsy omrörare för speciella material och användningsområden. Vi är stolta över hur vi servar våra kunder – specificera dina behov så tar vi fram en lösning!