Produkter

ArkMix AB ÄR REDO ATT SERVA DIG

Vårt företag erbjuder grundläggande tjänster avseende omrörare för processindustrin. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1946, och vi är alltid redo att stå till tjänst.
Till följd av den ständigt ökande efterfrågan på omrörningslösningar har vi utvecklat en metod för beräkning av omrörare som omfattar både aktuella processkrav och mekaniska komponenter. Företagets huvudsakliga verksamhet omfattar utveckling, utformning, tillverkning och marknadsföring av omrörare.
Bland kunderna återfinns kemianläggningar, kommuner, pappers- och pappersmasseindustri, gruvindustri, farmaceutisk industri och livsmedelsindustri.
Efterfrågan på tillförlitliga omrörare ökar starkt inom miljöteknikområdet, speciellt när det gäller avloppsanläggningar och anläggningar för biologiskt avfall. Miljöskyddsfrågorna har blivit ett globalt problem av allt större betydelse.
Vår höga kvalitetsnivå och möjlighet att ta fram omrörningslösningar inom alla branscher gör oss till en ledande specialist på området. ArkMix har stärkt sin position på marknaden, och stigit fram som en allvarlig utmanare med ambitiösa expansionsplaner.
Omrörarna tillverkas enligt toppmodern teknik och är säkra och tillförlitliga att använda. Användaren får inte göra några ändringar som påverkar säkerhet eller tillförlitlighet.

ArkMix AB:s omrörare är godkända enligt EU-direktiven för CE-märkning samt ATEX-direktivet 2014/34/EU för explosionsfarliga miljöer

Information som krävs för dimensionering av omrörare

Under vilka förhållanden omröraren ska användas

  • Syftet med omröraren
  • Arbetsvolym och variation mellan maximum- och minimumnivå
  • Cisternstorlek och vätskenivå
  • Inloppets placering
  • Utloppets placering
  • Viskositet och/eller torrhalt
  • Densitet
  • Temperatur
  • Uppehållstid
  • Tryck

Utifrån dessa värden beräknar vi med hjälp av vår egenutvecklade metod korrekt omrörningsgrad genom att välja korrekt propellerantal och propellerplacering. Tack vare lämpligt impellervarvtal blandas vätskan på ett tillfredsställande sätt i enlighet med omrörningssyfte.

 

Installation och drifttagning

Motflänsen på cisternen måste vara helt ren, jämn och fri från grader. Flänsens horisontella lutning får vara maximalt 1 mm/1 000 mm.
Vid idrifttagning bör maskinen hållas under uppsikt en tid för att kontrollera att allting fungerar korrekt.
Vid behov kan ArkMix skicka en medarbetare till anläggningen som bistår med installation och idrifttagning. Vi rekommenderar att kunden som minimum inhämtar klartecken från ArkMix innan installationen påbörjas.
ArkMix kan även tillhandahålla baffelplåtar som kontrollerar vätskerörelser, förhindrar att mediarotationen ger upphov till överdriven virvling och skapar ett kontrollerat vätskeflöde uppifrån och nedåt i cisternen. Vi kan även leverera komponenter såsom lejdare, trappor, plattformar och ledstänger.